-------------

Chính Sách

A/ Chính sách bán hàng Vinhomes West Point Đỗ Đức Dục

B/ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách bán dự án Vinhomes Green Bay 

 

0905.342.288